Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Νέα παράταση για «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ανακοίνωση νέας παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων πληρωμής έτους υλοποίησης 2013-2014 για το Μέτρου 132 «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων» του ΠΑΑ 2007-2013...


Δεν υπάρχουν σχόλια: