Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Κάλυψη θέσεων με μετατάξεις στο Δήμο Αλμυρού

Στην κάλυψη τεσσάρων θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με μετάταξη μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες προχωράει με πρόκληση ενδιαφέροντος ο δήμος Αλμυρού. Οι μετατάξεις θα γίνουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: