Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Π.Ε. Μαγνησίας: Ταξινόμηση νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: ¨Ταξινόμηση νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και μετατροπή των Δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου σε Άδειες φύτευσης¨...
Δεν υπάρχουν σχόλια: