Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Φόρος 33% σε “αδικαιολόγητες” καταθέσεις

Φόρος 33%, υπολογισμένος σαν να επρόκειτο για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα επιβάλλεται σε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: