Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Έξοδος στη σύνταξη ακόμα και από τα 50 για 250.000 ασφαλισμένους

Εξαίρεση από το νόμο που αυξάνει έως και 17 έτη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης παίρνουν οκτώ πολυπληθείς κατηγορίες ασφαλισμένων, είτε ασφαλίστηκαν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: