Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Το ΕΣΠΑ στηρίζει ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες

Το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Θεσσαλίας (RIS3), με την εξειδίκευση μέσω της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, ανακοίνωσε την Τετάρτη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: