Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια η διακήρυξη δημοπράτησης για τη βελτίωση του δρόμου Βόλος – Βελεστίνο

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: