Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Διαβούλευση σχεδίου δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης Δήμου Αλμυρού

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης Δήμου Αλμυρού καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά. Για να διαβάσετε αναλυτικά το σχέδιο δράσης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: