Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων η Ελλάδα την περίοδο 2007-14

Το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2014 κατά 1,5% (στο 35,9% του ΑΕΠ), σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 34 χωρών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: