Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Στην αγορά του εξωτερικού απινιδωτή συμβάλλει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμυρού

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμυρού μετά από την αριθ. 18-30/11//2015 απόφαση του θα συμβάλλει οικονομικά με το ποσό των Πεντακοσίων (500,00) € για την αγορά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή μια σημαντική προσφορά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: