Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ποιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά

Μόνο μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ ή μέσω ΚΕΠ θα παρέχονται από τις 4 Ιανουαρίου 2016 μία σειρά υπηρεσιών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: