Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μείωση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης για την προσπάθεια μείωσης έκλυσης στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού...

Δεν υπάρχουν σχόλια: