Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Αλμυρού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2016

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων»...

Δεν υπάρχουν σχόλια: