Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Βόλος: Πάνω από 7εκατομμύρια οφειλές πολιτών διαγράφηκαν με τη συμβολή της ΕΝΚΑ

Οι περισσότερες αναφορές, καταγγελίες και τα ερωτήματα που κατατέθηκαν το 2015 στην Ένωση Καταναλωτών Βόλου αφορούν τραπεζικές υπηρεσίες και ανέρχονται σε 4.800 σε σύνολο 5.714 που κατατέθηκαν συνολικά. Παράλληλα το Γραφείο καταγγελιών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: