Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

934 μωρά από τη Μαγνησία γεννήθηκαν στη Λάρισα

Το στοιχείο του διαρκούς αυξανόμενου αριθμού γεννήσεων τα τελευταία έτη στη Λάρισα συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και το 2015. Λόγω των μεγάλων νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημοσίων, αλλά και...

Δεν υπάρχουν σχόλια: