Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση - Πρόσκληση στο Ε' Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών για την Ιστορία - Αρχαιολογία - Λαογραφία

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, που ορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, γνωστοποιεί ότι το Ε΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί...

Δεν υπάρχουν σχόλια: