Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Μείωση 15,1% του εμπορικού ελλείμματος το 2015

Στο ποσό των 3.714,8 εκατ. ευρώ (4.028,6 εκατ. δολάρια) ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον µήνα ∆εκέµβριο 2015 έναντι 4.033,8 εκατ. ευρώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: