Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται από την προστασία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων

To όριο προστασίας καταθέσεων των 100.000 ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων, κάθε καταθέτη, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: