Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Διαδικτυακή σύνδεση του ∆ήµου Αλµυρού µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε.

Δαπάνη ύψους 8.000 ευρώ για τη διαδικτυακή σύνδεση του ∆ήµου Αλµυρού µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:..

Δεν υπάρχουν σχόλια: