Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τη Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλμυρού

Ο ∆ήµαρχος Αλµυρού διακηρύσσει ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής...

Δεν υπάρχουν σχόλια: