Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

«Έναρξη χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη Δακοκτονία έτους 2016»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: