Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Ομόφωνη έγκριση πρότασης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Ευξεινούπολης προϋπ. 2 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού η πρόταση για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Ευξεινούπολης προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ που θα υποβάλει η δημοτική αρχή Αλμυρού στην πρόσκληση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: