Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου ζητούν Βερολίνο και Ρώμη

Κοινό σύστημα για την καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών και εναρμόνιση των διαδικασιών επιλογής και των δικαιωμάτων που απολαύουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: